Liczba odwiedzin strony: 31234 Osób na stronie: 1
 

 Kancelaria notarialna
Notariusz, Krzysztof Tuzinek

 
 
Kancelaria notarialna
Notariusz, Krzysztof Tuzinek
 
Żegańska 16 lok. 4
04-713 Warszawa
Profesja:   notariusz

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 41 poz. 378 - Moc obowiązująca Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnym Republiki Austrii o współpracy w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości, podpi
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 24 października 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnym Republiki Austrii o współpracy w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Wiedniu dnia 10 czerwca 2002 r. (Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r.) Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 12 września 2003 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolitej...
Monitor Polski 1995 Nr 35 poz. 417 - Należności świadków, biegłych i specjalistów w postępowaniu kontrolnym
ZARZĄDZENIE PREZESA NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI z dnia 15 maja 1995 r. w sprawie należności świadków, biegłych i specjalistów w postępowaniu kontrolnym. (M.P. z dnia 26 lipca 1995 r.) Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 1995 r. Nr 13, poz. 59) zarządza się, co następuje: § 1.  Zarządzenie reguluje wysokość kosztów i wynagrodzeń oraz szczegółowe zasady i tryb ich przyznawania...